Τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος στη σκεπή κατοικίας, για την κάλυψη των οικογενειακών αναγκών σε ρεύμα.
Η τοποθέτηση έγινε ακολουθώντας την κλίση των κεραμιδιών, χωρίς να αλλάζει η εξωτερική όψη του σπιτιού!

Share this post