Συστήματα Ψύξης και Αερισμού

Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή πείρα στην παροχή κατάλληλων λύσεων για την ψύξη και αερισμό βιομηχανικών χώρων, κτηνοτροφικών μονάδων και φυτώριων. Οι συνεργάτες μας είναι παγκοσμίους φήμης και αξιοπιστίας. Η εταιρεία μας μετά από επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου διενεργεί την κατάλληλη μελέτη για τον υπολογισμό των αναγκών και των απαιτούμενου εξοπλισμού για τη ψύξη και αερισμό του χώρου σας.

Προϊόντα

NA

Οι ανεμιστήρες ανακύκλωσης και αερισμού έχουν εξαιρετική απόδοση και αποτελούν μια επιλογή χαμηλού κόστους.

AT Aerotech

Ο ανεμιστήρας διαθέτει αξιόπιστα χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσης. Η υψηλή απόδοση στην ανακύκλωση του αέρα μειώνει τον αριθμό των ανεμιστήρων που απαιτούνται στο χώρο.

Breeze

Ο ανεμιστήρας είναι υψηλής δυναμικότητα χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρας, κατασκευασμένος να ανακυκλώνει τον αέρα σε κτηνοτροφικές μονάδες με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Είναι πολύ εύκολο η εγκατάσταση των συστημάτων αυτών σε υφιστάμενες ή καινούριες μονάδες.