Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία μας, διαθέτει μια σειρά από υψηλής ποιότητας λύσεις φωτισμού για πάρκα, δρόμους, μονοπάτια, σχολεία, κήπους, μνημεία, πλατείες, κτίρια και άλλα με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα και αυτόνομα, χωρίς να χρειάζεται σύνδεση με το δίκτυο της ΑΗΚ μηδενίζοντας με αυτό τον τρόπο το κόστος λειτουργίας τους.

Γενική Αρχή Λειτουργίας

Η αρχή λειτουργίας είναι πολύ απλή και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της ημέρας ένας φωτοβολταϊκός συλλέκτης απορροφά το φως του ήλιου μέσα από ένα ρυθμιστή και φορτίζει την μπαταρία. Το βράδυ ο προγραμματιζόμενος ελεγκτής δίνει αυτόματα τις οδηγίες και το φως ανάβει χρησιμοποιώντας την αποθηκευμένη ενέργεια της μπαταρίας. Με τις ηλιακές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο, η αυτονομία των συστημάτων είναι αρκετή για την παροχή φωτισμού ακόμα και αν υπάρχουν σύννεφα συνεχόμενες ημέρες.

Τα συστήματα αυτά ανήκουν στην κατηγορία των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων και μπορούν να επιδοτηθούν από τα αντίστοιχα κυβερνητικά προγράμματα για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο.